Jdi na obsah Jdi na menu
 


DEMOKRATIZACE DEMOKRACIE

20. 7. 2011

 

DEMOKRATIZACE DEMOKRACIE

(6/s.65-66) Reforma vlády a státních mechanismů je každopádně důležitá pro to, aby byla znovu nastolena rovnováha. Demokracie států, které nazýváme otevřenými informačními společnostmi, totiž není dost demokratická (kurzíva autor). Bylo by potřeba, aby došlo na druhou vlnu demokratizace, nebo, jak já říkám, k demokratizaci demokracie. K tomu budou nutné různé postupy, které budou vycházet z historie konkrétní země a ze stupně, na jakém byla její demokracie předtím. Pro mnohé státy to bude znamenat ústavní reformu, odstranění starých symbolů a privilegií a opatření, která povedou k větší transparentnosti a zodpovědnosti. Pravděpodobně by mohlo dojít také na takové „demokratizační experimenty“, jako je zavedení elektronických referend, obnovení určité formy přímé demokracie a občanských soudcovských sborů.

(19/s.58-59) – demokratickou stranou (tučně autor) uplatňující důsledně principy demokratismu ve vnitrostranickém i veřejném politickém, hospodářském a kulturním životě, stranou podporující „demokratizaci demokracie“, tj. rozšiřování parlamentní demokracie o formy přímé demokracie, samosprávy, participace a přerůstání stranických politik v občanskou, nepolitickou politiku stavějící věci obecného zájmu nad zájmy stranické a partikulární,

(6/s.66) Ne náhodou si lidé žádají transparentnost politických institucí a dalších organizací. To ukazuje na společnost, ve které mají lidé mnohem lepší přístup k informacím a kde se netrpí žádné tajnůstkářství.

72.DEMOKRACIE BEZ HRANIC - „DEMOKRATIZACE DEMOKRACIE“

(1/s.4)Formulí „deliberativní demokracie“ označujeme v politické vědě demokracii, která usiluje o zasazení procesu rozhodování do co nejotevřenějšího veřejného prostoru, v němž rozdíl odborník – neodborník, politik – nepolitik, vlastník – nevlastník, straník – nestraník, manažer – zaměstnanec je stále a masově překračován. Rozhodnutí, která se formují v takové společnosti, jsou racionálnější (více hledisek a informací), legitimnější (větší reprezentativnost) a zvyšují kvalitu společnosti (účast na rozhodování vychovává).