Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ A REGULACE NEROVNOSTI VÝSLEDKŮ

15. 7. 2011

 

ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ A REGULACE NEROVNOSTI VÝSLEDKŮ

* Životaschopný postoj k rovnosti znamená „v první řadě se zaměřit na rovnost příležitostí“. (6/s.89) Politika třetí cesty se soustřeďuje na to, jak vytvořit podmínky pro maximální rovnost příležitostí, ovšem za současné regulace nerovnosti výsledků. (6/s.57) (6/s.92)

„Rovnost za každou cenu“ (6/s.88) by znamenala demotivující rovnostářství. (6/s.101-102) (6/s.99)

„Rovnost příležitostí nakonec často plodí vysokou míru sociální a kulturní diverzity.“ (6/s.89)

Je nutné kultivovat a kultivovat, neboť jinak „politické zápolení a soutěž o vedoucí pozici vždy vedou k mocenské nerovnosti a podnikatelská činnost pro změnu k ekonomické nerovnosti…“(6/s.88)

Rovnost a nerovnost je pociťována podle seberealizace (6/s.91), stejně tak i stav chudoby je posuzován podle “subjektivně zažívané kvality života vnímané jako pocit spokojenosti.“ (6/s.91) Sociální systém se často stará pouze o to „kdo“, ale vůbec ho nezajímá „proč“. (6/s.112) „Chudoba má mnoho podob.“ (6/s.113-114) „Osvojit si životaschopný a dynamický postoj k nerovnosti znamená především, že přestaneme chudobu považovat za permanentní a definitivní stav. Měli bychom se pokusit minimalizovat situace, kdy chudoba vede k sociální exkluzi, anebo kdy je naopak sociální exkluze příčinou chudoby.“ (6/s. 114-115)

… Zdůrazňuje také školu, ve které spatřuje hlavní nástroj, který pomáhá rozvíjet iniciativnost a odpovědnost a kde jedinec získává mnohem víc než jen odborné znalosti. (6/s.90)

Daně z příjmu a daňové úniky (6/s.100), daňová zátěž, snižování daní a vliv na ekonomiku (6/s.100-101), sociální a ekonomická politika (6/s.123), míra zdanění spojená se sociálními transfery a stupeň progresivity u daně z příjmu (6/s.103), daňový základ a vytvoření co nejvíce pracovních možností (6/s.103) jsou většinou spojené nádoby, proto jakákoliv opatření je nutno používat citlivě s ohledem na výsledný efekt pro ekonomiku jakožto celek. (6/s.100-101)

„Majetková daň a zvláště daň z dědictví by z programu rozhodně neměly být vypuštěny. Rovnost příležitostí není kompatibilní s neomezeným převáděním bohatství z generace na generaci“ (6/s.105).