Jdi na obsah Jdi na menu
 


LITERATURA ZDROJE

LITERATURA_ZDROJE

 

 

1)

Naše společná budoucnost, Světová komise pro životní prostředí a rozvoj, Academia Praha ve spolupráci s MŽP ČR, 1991, ISBN 80-85368-07-02

2)

Keller, Jan – Až na dno blahobytu, 1993, Hnutí Duha (třetí vydání 2005). EarthSave CZ, ISBN 80-903085-7-0, EAN: 9788090308572

3)

Al Gore - Země na misce vah (Ekologie a lidský duch),Copyright 1992 by Senator Al Gore, Argo, 1994, Translation MUDr. Jan Jařab, 1994, Prologue .Ing. František Benda, 1994, Epilogue Ing. Josef Vavroušek 1994, ISBN 80-85794-21-7

4)

Keller,Jan - Přemýšlení s Josefem Vavrouškem,V edici Zde a nyní, svazek 2., vydalo nakladatelství G plus G, vydání první, Praha 1995, ISBN:80-901896-1-X

5)

Ernst Ulrich von Weizsäcker,Amory B. Lovins, L. Hunter Lovinsová - Faktor čtyři - MŽP ČR 1996, Translation ing. Milan Petrák Mgr. Šárka Crháková, ISBN 80-85 368-85-4

6)

Zeman,Jan - Ekonomické základy trvale udržitelného rozvoje, Olomouc 2002, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 80-244-0420-6

7)

Návrh strategie udržitelného rozvoje České republiky (Od ekonomického růstu k udržitelnému rozvoji, Český ekologický ústav, 2002, ISBN 80-85087-52-9

Ing.Ivan Dejmal,

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Ing. Jaromír Kovář

Ing. Igor Míchal, CSc.

PhDr. Alena Reitschmiedová

Ing. Arch. Martin Říha

JUDr. Petr Petržílek, PhD.

Ing. Josef Seják, CSc.

Ing. Miroslav Šafařík, PhD.

prom. biolog Pavel Šremer

Ing. Václav Vacek, CSc.

za přispění: RNDr. J.Bendl, CSc., RNDr. M. Čihař, CSc.,Mgr. B. Kufnerová, Mgr. J. Kufnerová, RNDr. L. Miko,PhD.,RNDr. P. Piskač, Ing.Štěpán Rybář, Mgr. E. Strejčková, Ing. Z. Svěrčinová, Ing. J. Zeman, CSc.

8)

Nováček, Pavel - Mys dobré naděje (Partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva), Olomouc 2003, Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum interdisciplinárních studií, ISBN 80-244-0697-7

9)

Giddens, Anthony - Třetí cesta a její kritici, Mladá fronta, Praha 2004, Translation Adéla Vopěnková, ISBN 80-204-1208-5

10)

Al Gore - Nepříjemná pravda (Naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat), Argo, 2007, Translation Jitka Fialová, ISBN 978-80-7203-868-8

11)

Valach, Milan - Svět na předělu (O politické a morální krizi kapitalismu), Druhé, rozšířené vydání,grimmus@grimmus.cz,CZ-512 65 Všeň, Grimmus, 2009, ISBN 978-80-902831-5-2

12)

Pick, Miloš - Stát blahobytu, nebo kapitalismus?, (My a svět v éře neoliberalismu 1989-2009), Vybrané články autora, Grimmus 2009, ISBN 978-80-902831-4-5

13)

Sedláček,Tomáš - Ekonomie dobra a zla,(Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi), 65.pole, 2009, ISBN 978-80-903944-3-8

14)

Hospodářská demokracie v praxi (Jak funguje zaměstnanecká participace?), Praha 2009, KSLP - Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, o.s., ISBN: 978-80-254-4233-3

Prof. Ing. Zdeněk Hába, DrSc.(kapitola 1, 2,3,4,6)

Ing. Magdaléna Hunčová, PhD. (kapitola 3,8)

Prof. ing. Vladimír Kyzlink, DrSc. (kapitola 9)

Ing. Eva Krtková, CSc. (kapitola 10,11)

Ing. Jan Procházka, CSc. (kapitola 5,10,11)

Ing. Miroslav Stainer, CSc.(kapitola 8)

JUDr. Bedřich Vymětalík (kapitola 7)

 

15)

Foster, John Bellamy – Magdoff, Fred – Velká finanční krize (Příčiny a následky), 04/2009, Autorská práva: Monthly Review Press, Překlad: Radovan Baroš, ISBN 978-80-902831-1-4

16)

Švihlíková, Ilona - Globalizace a krize, (Souvislosti a scénáře), 1. české vydání, Všeň: Grimmus, 2010, ISBN 978-80-87461-01-03

17)

Harvey, David - Záhada kapitálu (Přežije kapitalismus svou poslední krizi?), 2010, Translation Rudolf Převrátil, 2012, Vydává SOK - Sdružení pro levicovou teorii http://sok.bz, ISBN 978-80-87067-28-4

18)

Vanek, Jaroslav - Sjednocená teorie společenských systémů, (Radikální křesťanská analýza), Praha 2013, translation Ing. Jan Procházka,CSc.,Ing. Miroslav Stainer,CSc. ISBN 978-80-260-3315-8, Knižně vydáno vlastním nákladem autora v roce 2000, Ithaca, stát New York, USA

Elektronicky vyvěšeno v roce 2000 na web adrese: http://www.ecommons.library.cornell.edu/handle/1813/642

Uvedený identifikátor k citaci nebo odkazu k položce: URI:http://hdl.handle.net/1813/642

19)

Veverka, Miroslav - Evoluce svým vlastním tvůrcem (Od velkého třesku ke globální civilizaci), Prostor, Praha, 2013, ISBN 978-80-7260-276-6

20)

Švihlíková, Ilona - Přelom (Od velké recese k velké transformaci), vydalo Inaque.sk (ARThur, s.r.o.) jako svou 22. publikaci, Bratislava, 2014, ISBN 978-80-89737-06-2