Jdi na obsah Jdi na menu
 


EXPERTI: JEN ROZVOJOVÁ POMOC CHUDOBU NESNÍŽÍ

24. 9. 2004

 

EXPERTI: JEN ROZVOJOVÁ POMOC CHUDOBU NESNÍŽÍ

Nové státy Evropské unie si začínají uvědomovat, že i ony mají pomáhat chudší části světa.


 

Martin Ehl - Hospodářské noviny, 24. – 26. září 2004, s. 7

Praha, 24. 9. 2004

Počínaje tímto týdnem má asi 400 etiopských dětí šanci na lepší život. Díky české rozvojové pomoci ve výši 6,2 miliónu korun nevládní společnosti Člověk v tísni ve městě Alaba na jihu Etiopie postavila a vybavila základní školu a vyškolila její učitele.

Nedostatek vzdělání je v Etiopii i v celé Africe, nejchudší oblasti světa, jednou z hlavních překážek rozvoje.

„Podobné akce jako je tato konference (o rozvojové pomoci) přinejmenším přilákají pozornost k tématu rozvojové pomoci. Pro všechny nové členy unie je to novinka a akce jako tato by měly vést k rozšíření obzorů obyvatel i politiků, že svět nekončí hranicemi unie a že členství s sebou nese i širší globální odpovědnost,“ hodnotí význam konference Petr Lebeda, ředitel nevládního Pražského institutu pro globální politiku – Glopolis.


 

Vlády často slíbí velké sumy, ale potom je nepošlou. „Už dnes se třeba ukazuje, že přísliby peněz na globální rozvoj z loňské dárcovské konference v Monterrey zůstanou z velké části nenaplněny. Nedostatek zdrojů se stává opravdu kritickým problémem současnosti,“ tvrdí Petr Lebeda. „Hlavními důvody jsou pomalý růst (?!) či stagnace bohatých částí globální ekonomiky, reformy sociálního státu a nutnost obhájit rozpočtové škrty tváří v tvář voličům bohatých zemí.“

Příklad nejbohatší země světa, Spojených států, ale ukazuje, že jde především o způsob použití peněz. Američané dávají na rozvojovou pomoc ročně maximálně 15 miliard dolarů. Na pomoc vojenskou pro jejich spojence jde ovšem 450 miliard ročně.


 

Bohatí řekli africkým zemím, že si musí vystačit s tím, co mají,“ napsal Sachs.

Samotná rozvojová pomoc však nestačí. Součástí problémů chudých zemí je třeba obrovské zadlužení, jímž nejvíce trpí právě africké země. Podle Kevina Watkinse, ředitele Rozvojového programu OSN, který každoročně vydává zprávu o lidském rozvoji, se nedávné odepsání dluhů 27 rozvojovým státům týkalo jen čtyř afrických.

„Schéma oddlužení Světové banky a Mezinárodního měnového fondu většině Afriky nepomohlo. Krize pokračuje, podkopává růst a rozšiřuje chudobu,“ napsal Watkins v listu Financial Times. Podle něho návrh pro výroční zasedání světových finančních institucí, které se má konat příští měsíc ve Washingtonu, aby dárcovské země převedly fondy rozvojové pomoci na splácení dluhů, problém nevyřeší.

Rozvojová pomoc by podle odborníků měla být součástí celého balíku politických nástrojů k řešení problémů ekonomické globalizace. Nevládní organizace, OSN i některé vlády stále častěji navrhují nová opatření jako odbourávání obchodních překážek bohatých zemí či snížení zemědělských dotací v USA a EU, což by umožnilo chudým zemím dovážet své produkty a podpořit tak vlastní rozvoj.

Bez širších změn v pravidlech a mechanismech mezinárodní architektury se i sebelepší rozvojová pomoc mine účinkem,“ říká Petr Lebeda.


 

Rozvojové cíle milénia

Zdroj: UNDP, OSN

Spojené národy v roce 2000 stanovily osm cílů, jak do roku 2015 zlepšit situaci chudých. Generální tajemník OSN Kofi Annan připravil letos (2004) hodnocení toho, co se podařilo udělat od roku 1990, který je brán za výchozí bod celého projektu.

1. Chudoba

Snížit počet chudých ve světě, kteří přežívají za méně než dolar denně o polovinu: žádná změna k lepšímu, v některých regionech jako západní Asie naopak prohlubování chudoby.


 

2. Vzdělání

Základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky: počty dětí ve školách rostou, ale pokrok není dostatečný v jihovýchodní Asii, Oceánii a subsaharské Africe.


 

3. Rovnoprávnost pohlaví

Odstranit rozdíly mezi pohlavími, zejména v přístupu ke vzdělání a posílení pozice žen: rychleji roste počet dívek ve školách než chlapců, zaostává jižní a západní Asie a subsaharská Afrika.


 

4. Úmrtnost malých dětí

Omezit úmrtnost dětí ve věku do pěti let o dvě třetiny: pokrok v severní Africe a Latinské Americe, jinde stagnace.


 

5. Zdraví matek

O tři čtvrtiny snížit počet žen, které umírají v důsledku porodu a mateřství: kvůli nedostatku důvěryhodných dat nelze odhadnout trendy, situace se nemění zejména v subsaharské Africe.


 

6. Nemoci

Zastavit šíření HIV/AIDS, malárie a dalších smrtelných chorob: tématu se dostává největší pozornosti ze všech osmi, ale počty nemocných rostou, není dost peněz na programy, nikde se nepodařilo růst nemocných zastavit či zpomalit.


 

7. Životní prostředí

Zahrnout principy udržitelného rozvoje do politických programů a cílů v jednotlivých zemích, o polovinu zmenšit počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě: odlesňování pokračuje, uplatňování mezinárodních dohod jako je Kjótský protokol o emisích skleníkových plynů má smíšené výsledky.


 

8. Ekonomika

Globální partnerství pro rozvoj mezi státy, firmami a nevládními organizacemi. Znamená to především otevření trhů a finančních systémů pro chudé země, snížení dluhů, přitažení pozornosti na problémy malých a chudých zemí: určitý pokrok zejména v poskytování pomoci, ale podpora je stále malá v porovnání s tím, co je třeba.