Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZMĚNY KLIMATU: EVROPA JE ODHODLÁNA JEDNAT

 

ZMĚNY KLIMATU: EVROPA JE ODHODLÁNA JEDNAT

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise – Právo, Publicistika, 16. listopadu 2006, s. 19

Změny klimatu nejsou jen módním fenoménem: jde o naši budoucnost. Politikové, tvůrci politiky, podnikatelé, rodiny, občané – každý, kdo od budoucnosti něco očekává, ví, že abychom byli schopni vyrovnat se se zítřejšími problémy, musíme jednat již dnes.

Pokud jde o řešení problémů kolem změn klimatu, Evropa vede celosvětové úsilí.(?!) Není to náhoda. Evropská unie se může opírat o systém pravidel založených na spolupráci, který uznává, že společné problémy vyžadují společná řešení. Evropa zastává pozici světového vůdce také v oblasti klíčových technologií. Možná dokonce existuje cosi v evropské psychice, jíž je vlastní otevřenost dlouhodobým výzvám. „Solidarita“ je někdy prázdný pojem, avšak nynější boj proti změnám klimatu je nejlepším důkazem té největší solidarity, jakou může současná generace té budoucí prokázat.

Profesor sir Nick Stern ve své studii o ekonomických důsledcích klimatických změn, publikované 30. října 2006, dokládá, že pokud co nejdříve nezačneme reagovat na klimatické změny, budou mít jejich důsledky obrovský negativní dopad na světovou ekonomiku. Tento dopad však nebude pouze ekonomický. Rostoucí nedostatek pitné vody, výpadky v produkci potravin a stoupající hladina oceánů způsobí značné sociální, hospodářské a ekologické problémy. Nejvíce postižené přitom budou chudé země. To přinese pouze nová ohrožení světové bezpečnosti.

Je obtížné psát o změnách klimatu a nepoužívat přitom katastrofický slovník, avšak osobně raději dávám přednost odhodlanosti, s jakou budeme jednat. Je zcela evidentní, že řešení příčin a důsledků změn klimatu bude vyžadovat zásadní obrat. Pokud budeme mít dostatek politické vůle (!!?) a skutečný smysl pro společnou odpovědnost, můžeme toho docílit.

… Proto se domnívám, že jednou z priorit Evropského technologického institutu by měly být čisté technologie, šetrné k životnímu prostředí.

Evropa však nemůže vyřešit problém změny klimatu sama. Naše emise představují pouze 14 procent celkových světových emisí a měly by se do roku 2050 snížit na 8 procent. Proto jsme odhodláni získat také ostatní,(!!?) aby s námi čelili tomuto globálnímu nebezpečí pomocí nových generací globálních opatření.